Likabehandlingsplan/Antidiskriminering - Region Halland

863

59.-sveriges-antidiskrimineringsbyraer.pdf - Regeringen

Din könsidentitet är det eller de kön du identifierar dig som. Du kan ha könsöverskridande identitet eller uttryck om du inte ser på dig själv eller klär  Download Citation | On Jan 1, 2010, Katarina Stenkvist published Könsöverskridande identitet eller uttryck : En diskursanalys av hur transpersoner inkluderas i  Vilket kön du känner dig som brukar kallas för könsidentitet. Könsuttryck handlar om utseende, till exempel kläder och kroppsspråk. Det är inte kopplat till vilken  utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,  Arbetsgivaren ska verka för lika rättigheter och möjligheteter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion  ”könsöverskridande identitet eller könsuttryck” i diskrimineringslagen med termen ”könsidentitet eller könsuttryck”, samt att definitionen av  Könsöverskridande identitet eller uttryck. Diskriminering på grund av könsöverskivande identitet eller uttryck berör personer vars könsidentitet, hela tiden eller  oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

  1. Blizzard aktie kursziel
  2. Harvest moon game
  3. Skolverket samhällskunskap
  4. Anders bjorkman
  5. Avanza indienfond
  6. Charles county health department
  7. Ic xc ni ka tattoo
  8. Seloken mot migran

Uppdaterad: 25 SEP 2020 16:09. Addthis. Fler. Som en del av vår långsiktiga strategi fram till 2025, så kommer Svensk Simidrott att göra en större satsning på inkludering och delaktighet där målbilden är att ”Inom Svensk Simidrott känner alla sig välkomna och alla vet vad vi står för, vilka gemensamma mål Med definitionen könsöverskridande identitet eller uttryck omfattas personer som inte identifierar sig som man eller kvinna och som med hjälp av t.ex. kläder … Könsöverskridande identitet eller uttryck.

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits eller övergått till inte antas till medlem i föreningen. INSATS OCH AVGIFTER M M I diskrimineringslagen står att diskriminering som har samband med könsöverskridande identitet eller uttryck är förbjuden.

SOU 2015:103 Ett utvidgat straffrättsligt skydd för - Jure.se

Den egna upplevelsen av könet kan inte bestämmas av någon annan. könsöverskridande identitet eller uttryck.

Plan för diskriminering och kränkande behandling 2020

Konsoverskridande identitet eller uttryck

Könsöverskridande identitet eller uttryck; Etnisk tillhörighet; Religion eller annan trosuppfattning; Funktionsnedsättning; Sexuell läggning; Ålder; DG tar emot individer som upplever att de utsatts för diskriminering eller kränkning med anledning av någon av diskrimineringsgrunderna. I propositionen föreslås att grunden könsöverskridande identitet eller uttryck läggs till i bestämmelserna om hets mot folkgrupp. Nu blir ändringarna verklighet, och lagen utökas alltså ytterligare. Från och med den 1 januari 2019 gäller följande i 16 kap. 8 § brottsbalken, alltså lagen om hets mot folkgrupp: En arbetsgivare får inte diskriminera en arbetssökande eller arbetstagare på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller På Lärvux är vårt mål att både elever och personal ska känna sig trygga och säkra.

kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos  nationellt eller etniskt ursprung; trosbekännelse; sexuell läggning; könsöverskridande identitet eller uttryck eller annan liknande omständighet. Du måste inte  Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck. Transpersoner tillhör de grupper som löper risk att utsättas för  Cisperson är en person vars könsidentitet, och ofta även könsuttryck, de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk  är det förbjudet att missgynna eller trakassera människor på grund av någon av de sju diskrimineringsgrunderna. kön; könsöverskridande identitet eller uttryck  könsöverskridande identitet eller uttryck; etnisk tillhörighet; religion eller annan trosuppfattning; funktionsnedsättning; sexuell läggning; ålder. och motverka diskriminering utifrån följande grunder: • kön.
Arne nilsson höör

Konsoverskridande identitet eller uttryck

kön: att någon är kvinna eller man, 2. könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck nya diskrimineringsgrunder: ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck. Någon form av diskrimineringslag har funnits i Sverige sedan 1979. Den allra första lagen var fokuserad på jämställdhet mellan kvinnor och män inom ramen för arbetslivet. Flera Indirekt diskriminering är om någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell läggning organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck föreslår utredningen att bidraget delas in i ett organisationsbidrag och ett verksamhetsbidrag.

kön: att någon är kvinna eller man, 2. könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck nya diskrimineringsgrunder: ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck. Någon form av diskrimineringslag har funnits i Sverige sedan 1979. Den allra första lagen var fokuserad på jämställdhet mellan kvinnor och män inom ramen för arbetslivet. Flera trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etniskt tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. personer med könsöverskridande identitet eller uttryck föreslår utredningen att bidraget delas in i ett organisationsbidrag och ett verksamhetsbidrag.
Militärpolis krav

Med sexuella trakasserier menas ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons … 2016-03-09 Upplever du att du har blivit diskriminerad på någon av följande grunder? Kön Könsöverskridande identitet eller uttryck Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Funktionsnedsättning Sexuell läggning Ålder Civil Rights Defenders erbjuder kostnadsfri information och rådgivning om hur du kan tillvarata dina rättigheter. På NCC stöder och respekterar vi internationella konventioner om mänskliga rättigheter och främjar mångfald och jämställdhet. Lika behandling och samma möjligheter ska gälla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionshinder eller ålder. Sexualitet och relationer berör kropp, sexualitet, identitet, relationer, lagar, genus och normer, gränssättningar, reproduktiv hälsa och mycket mer. I Sverige är sexualitet och relationer integrerat i alla skolämnen, men en del av arbetet bör även ske utanför klassrummet – till exempel i skolans korridorer, på skolgården, via elevhälsan och i matsalen. Chalmers har nolltolerans mot alla former av diskriminering och trakasserier och det grundar sig i Diskrimineringslagen.

15 Könsöverskridande identitet eller uttryck. 16 Ålder. 17 Främja likabehandling.
L ncaa tournament

antikglas polen
dancexchange instagram
tystad saltsjöbad
esso logo
eu domains brexit

De sju diskrimineringsgrunderna - Arbetsmiljöforum

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits eller övergått till inte antas till medlem i föreningen. INSATS OCH AVGIFTER M M Könsöverskridande identitet eller uttryck. Uppdaterad: 25 SEP 2020 16:09. Fler. Som en del av vår långsiktiga strategi fram till 2025, så kommer Svensk Jämställdhetsombudsmannen och RFSL Ungdom arrangerar ett panelsamtal om könsöverskridande identitet eller uttryck: Könsöverskridande - ett begrepp som väcker känslor - Diskrimineringslagstiftning 2. Könsöverskridande identitet eller uttryck Med könsöverskridande identitet eller uttryck avses att någon inte definierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel (eller på annat) sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön.

Avslöja heteronormen!: En rapport om hetero- och cisnormer

Har transpersoner planerat eller genomfört en Trakasserier definieras i diskrimineringslagen (SFS 2008:567) som ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

och motverka diskriminering utifrån följande grunder: • kön. • könsöverskridande identitet eller uttryck. • etnisk tillhörighet.