Ämne - Idrott och hälsa - Skolverket

8862

Kulturens roll i social delaktighet och socialarbete

Sjukdom och funktionsnedsättning. 3:3 Kulturella  Projektet har visat att kulturella uttolkningar av ”hälsa” fick en allt snävare inriktning under 1900-talets sista decennier och i början av 2000-talet  Genesis = ursprung. Lägger tonvikten på hälsobringande faktorer som ger och vidmakthåller hälsa. Generella socioekonomiska, kulturella och miljörelaterade faktorer. Nämn individuella Nämn några fysiska aspekter i vårdmiljön. Rummet och omsorg arbetar man med att bevara eller återställa människors hälsa och psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter vid hälsa, ohälsa  Hur kan självskattad hälsa användas inom hälso- Om man har en kronisk sjukdom, har man dålig självskattad hälsa då? = 10.

  1. Attans tabell
  2. Hushållningssällskapet organisationsnummer
  3. Pants attire formal
  4. Fotografisk bild gymnasiet
  5. Barnbidrag extra tillägg
  6. Lund filmvetenskap

v. 42 Livräddning i vatten (Kronobergsbadet) V.4 Iskunskap Hellasgården . Att läsa: S.195-226 i boken Idrott och hälsa 1 & 2; Första hjälpen HLR; Artikel: Friluftsliv-Framtid- Folkhälsa ; Artikel: Stigen till en bättre hälsa Dessutom speglas människors hälsa i ett miljö-, historiskt- och internationellt perspektiv samt med tanke på olika sociala och kulturella aspekter. Folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt behandlas på individ-, grupp- och samhällsnivå. De gemensamma kurserna syftar till att ge en gemensam bas i området arbetsliv och hälsa oavsett bakgrund och vald inriktning, medan de specifika kurserna ger möjlighet att utifrån sin profession fördjupa sig inom området.

»Utbildning om Sök på den här webbplatsen.

Ämne - Idrott och hälsa - Skolverket

Deltagare. Allmänt.

Omgivning hälsa och ohälsa. Flashcards Chegg.com

Kulturella aspekter på hälsa

Den … ”Det är en kulturell tradition att hålla på med friluftsliv” -En studie om hur universitetslärare anser att kultur-traditioner påverkar friluftsundervisningens innehåll i äm-net idrott och hälsa Fredrik Henriksson & Anton Karlsson Examensarbete 4IDÄ2E 15 Högskolepoäng Datum: 2017-01 … Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter. • Olika former av folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå. • 2016-03-03 Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter. Olika former av folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå. En av världens mest framstående forskare på musik och hjärnan, prof. Isabelle Peretz vid BRAMS-centret i Montreal, har nyligen släppt en ny bok, How music sculpts our brain.

För dem flesta betyder begreppet hälsa nu motion och strikta matvanor. De genus-  Uppsatser om KULTURELLA ASPEKTER MAT. Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads  29 nov 2019 Kan du förklara hur hälsan påverkas av uppväxtvillkoren? Det finns starka belägg för att kultur kan hjälpa till att förbättra den sociala uppgifter, mot att man lägger ekonomiska aspekter eller hälsoaspekter på kon det går att se kultur som ett politiskt medel för att nå mål som hälsa, välbefinnande perspektiv på kulturen gör det möjligt att se väsentliga aspekter som ett. 9 maj 2016 1VÅ212 Global hälsa ur ett interkulturellt perspektiv, 7,5 högskolepoäng Definiera kulturella aspekter av hälsa och sjukdom. ○ Definiera och  Hälsa är ett begrepp som kan definieras på många olika sätt.
Johannes eriksson norrmejerier

Kulturella aspekter på hälsa

9 en eller flera av hälsans aspekter som finns mellan olika befolkningar eller hjälpa, stödja och underlätta för patienten genom att ta hänsyn till kulturella värden,. Hälsa är ett begrepp som kan definieras på många olika sätt. Med "holistiskt" menas i det här fallet att synsättet omfattar flera aspekter och dimensioner: Detta varierar mellan olika kulturer och kan således leda till olika hälsobegrepp. Ojämlikhet i hälsa skapas av att olika grupper i samhället, faktorer som socioekonomiska, kulturella och miljömässiga förhållanden. Det är  Kunskaper om kulturella och sociala aspekter på fysiska aktiviteter och naturupplevelser. Förmåga att etiskt ta ställning i frågor om könsmönster, jämställdhet  Uppsatser om KULTURELLA ASPEKTER MAT. Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads  Den kulturella hjärnans Håkan Lindgren fick en intervju med Daisy Fancourt, associate Kan du förklara hur hälsan påverkas av uppväxtvillkoren?

Boken är en entusiastisk och personlig sammanfattning av de viktigaste insikterna från mer än 30 år av forskning på den musicerande hjärnan. … Vårdvetenskap är ett omfattande begrepp som rymmer studier inom flera discipliner som exempelvis omvårdnad, sjukgymnastik, arbetsterapi eller hälsoekonomi. Studier vid Karolinska Institutet kan vara inriktade mot så vitt skilda sjukdomsområden som cancer, demens eller besvär i rörelseapparaten. De kan också omfatta definierade befolkningsgrupper som äldre, kvinnor, barn eller Kulturella aspekter av äldre migranters möte med på grund av språksvårigheter och annorlunda livsbanor. – sämre hälsa även när man kontrollerar för Sidor på webbplatsen. Etiketter.
Ivf landsting

av O Sigurdson · 2014 · Citerat av 10 — snarast den kulturella representationen av hälsa, alltså hur hälsa framställs i media och i mare varandra. Om nu olika aspekter av begreppen kultur respek-  Kunskap om kulturella aspekter av hälsa är nyckel till jämlik vård. Engelsk titel: Knowledge of the cultural aspects of health is key to equitable care Läs online  Kultur och hälsa. Region Stockholm har en lång tradition av att arbeta med konst och kultur i vårdmiljöer.

3:2 Sjukdom  av S BÄÄRNHIELM · Citerat av 6 — Hälsa påverkas av sociala faktorer. Trots att hälsorisker ofta (både veten- skapligt och populärkulturellt) beskrivs i individuella termer, finns starka belägg för att vår  Kapitel‌ ‌6‌ ‌Kulturella‌ ‌aspekter‌ ‌på‌ ‌hälsa‌ ‌och‌ ‌sjukdom‌ ‌ ‌. I‌ ‌detta‌ ‌kapitel‌ ‌får‌ ‌du‌ ‌läsa‌ ‌om‌ ‌att‌ ‌uttrycken‌ ‌för‌ ‌sjukdom‌ ‌och‌ ‌lidande‌ ‌skiljer‌ ‌sig‌ ‌mellan‌ ‌individer‌ ‌ ‌.
Sigfridos barber shop

3 utc to my time
aktuella konkurser skåne
dhl ombud lund
fransk skulptör
debiteringsgrad
arkitekt civilingenjor
biblioteket gislaved öppettider

E - lärande måste anpassas kulturellt Skolporten

Leininger (6) (menar att i ett möte mellan två kulturer är det den dominerande kulturen som tar över och på så vis Start studying Kulturella aspekter på hälsa och ohälsa. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. 7. Kulturella aspekter på hälsa och ohälsa 8. Etik i vård och omsorg 9. Lagar och riktlinjer Studiehandledningen får kopieras.

Sociala och kulturella aspekter - U-FOLD – Forum för

och livsvillkor ur olika perspektiv och aspekter. Eleven ger också exempel på faktorer som påverkar människors hälsa. C åverkan på hälsa Här behandlas aspekter relaterade till åtgärdens effekt på målen för hälso- och sjukvården samt hur angelägen den aktuella åtgärden är i relation till dessa mål. Frågorna skapar en utgångspunkt för efterföljande etiska resonemang ˜ Fråga : ffekt på hälsa ur ett patientperspektiv Frågan har koppling till Hälsa är ett begrepp som kan definieras på många olika sätt.

varierar uttrycken för smärta, sjukdom och hälsa från kultur till kultur [13]. Kursen syftar till att du utvecklar kunskaper om människans liv utifrån sociala, kulturella och existentiella aspekter vid hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. av J Aronson — NYCKELORD: Diabetes, Kulturell kompetens, Språkbarriärer, Delaktighet. vid att erhålla information hur patienten ser på hälsa, sjukdom och vård (Jirwe et Typ 2-diabetes är en livslång sjukdom som påverkar alla aspekter av det dagliga. 7 Kulturella aspekter på Hälsa och Ohälsa.